Tag: przykładowy list motywacyjny

Strony statyczne

Wzór listu motywacyjnego

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ogłoszenia o pracę na stanowisku …… , które znalazłam na stronie internetowej …… , wysyłam swoje dokumenty aplikacyjne. Wysyłając niniejsze dokumenty aplikacyjne, wyrażam nadzieję na to, że uda nam się spotkać osobiście na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie będę mogła przedstawić bliżej swoją sylwetkę. Niemniej jednak przybliżę pokrótce swą...

2014-08-06 09:22:18
listycv.pl © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.