Wzór CV

CURRICULLUM VITAE

DANE OSOBOWE: MIEJSCE NA ZDJĘCIE

Adam Nowak

Data urodzenia i miejsce urodzenia: 23.06.1987, Warszawa

Telefon: 123456789

E-mail: adamnowak@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE:

2009 – 2012 Studia Licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Administracja, specjalność: Administracja gospodarcza w UE

2009 – 2011 Studia Magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Marketing i Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

2003 – 2006 VII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, profil: humanistyczny

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

07. 2010 – do chwili obecnej: XYZ Sp. z o.o. w Warszawie, stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy, zakres obowiązków: sporządzanie zamówień oraz dokumentacji przetargowej, konstruowanie ofert handlowych, obsługa sekretariatu, prowadzenie korespondencji biurowej, zajmowanie się sprawami administracyjnymi.

01. 2010 – 07. 2010: staż zawodowy w firmie XYZ w Warszawie, stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży, zakres obowiązków: obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, przygotowywanie zamówień, wystawianie faktur, prowadzenie drobnych prac biurowych i utrzymywanie korespondencji.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

  • język niemiecki (dobry: w mowie i na piśmie)

  • język angielski (dobry: w mowie – znajomość w stopniu komunikatywnym potwierdzona certyfikatem)

UMIEJĘTNOŚCI:

  • obsługa sprzętu biurowego,

  • obsługa komputera – certyfikat Microsoft poświadczający znajomość programów: Power Point, Excel, Access, Word oraz Program Symfonia,

  • prawo jazdy kategorii B (od 5 lat),

ZAINTERESOWANIA:

  • muzyka klasyczna

  • film rosyjski

  • tenis

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Podpis aplikującego:

XYZ

 

Zdjęcia

listycv.pl © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.