Wzór listu motywacyjnego

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszenia o pracę na stanowisku …… , które znalazłam na stronie internetowej …… , wysyłam swoje dokumenty aplikacyjne. Wysyłając niniejsze dokumenty aplikacyjne, wyrażam nadzieję na to, że uda nam się spotkać osobiście na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie będę mogła przedstawić bliżej swoją sylwetkę. Niemniej jednak przybliżę pokrótce swą kandydaturę poniżej.

O wyborze akurat mojej osoby na niniejszy wakat, może przesądzać duże doświadczenie, jakie posiadam w zakresie pracy w tym charakterze. Zacznę od tego, że pięć lat temu, tuż po obronie pracy magisterskiej, podjęłam się stażu zawodowego w firmie ….., gdzie udało mi się realizować obowiązki na stanowisku zgodnym z posiadanym przeze mnie wykształceniem. Było to pierwsze prawdziwe wyzwanie, które pokazało mi, że obrałam na swej ścieżce zawodowej odpowiedni kierunek, w którym chciałabym działać prężnie i dynamicznie. W trakcie stażu do moich głównych zadań należało ………………………………… Współpracę ukończyłam z pozytywną oceną opiekuna, a następnie udało mi się dostać pracę w prestiżowej placówce …………………., w której kształtowałam odo tej pory zdobyte doświadczenie oraz wiedzę zgromadzoną na studiach. Efektem docenienia moich prac są referencje moich poprzednich pracodawców, które dołączyłam do dokumentów aplikacyjnych.

Zdaję sobie doskonale sprawę z konkurencyjności, jaka jest dziś nieodłącznym elementem współczesnego rynku pracy, dlatego też na samym wyższym wykształceniu oraz podejmowanych pracach zawodowych nie poprzestaję. By zwiększyć swoje umiejętności, zapisałam się na kurs językowy z zakresu biznesowego języka angielskiego na poziomie C1. Szkolenie kończy się egzaminem, którego zdanie gwarantuje pozyskanie międzynarodowego certyfikatu uznawalnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, by nie pozostawać w tyle w dobie szerzącej się informatyzacji i rozwoju nowoczesnych technologii, dwa lata temu zrealizowałam kurs Microsoft, który pozwolił mi na opanowanie biegłej obsługi kilku podstawowych programów komputerowych, takich jak Word, Excel, Access oraz Power Point. Na koncie mam również parę dyplomów potwierdzających uczestnictwo w jednodniowych kursach z dziedziny skutecznych negocjacji, tajników sprzedaży oraz promocji i reklamy, w trakcie których zyskałam niezbędną wiedzę w wyżej wyszczególnionych dziedzinach na poziomie podstawowym.

Mam nadzieję, że moje doświadczenie oraz przedstawione w tym liście motywacyjnym argumenty przesądzające o mojej kandydaturze na niniejsze stanowisko okażą się dla Państwa wystarczające. Liczę na możliwość spotkania się twarzą w twarz.

Łączę wyrazy szacunku,

XYZ

 

Zdjęcia

listycv.pl © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.