List motywacyjny to nie CV

Ocena: 0.0/10

Liczba ocen: 0

Oceń ten artykuł:

Kiedyś wystarczyło zjawić się na rozmowę ustną do potencjalnego pracodawcy i do razu po kilkunastu minutach dyskusji można było jasno wiedzieć czy daną pracę mamy czy też był od nas ktoś lepszy. Teraz standardem jest nie tylko wieloetapowa rekrutacja i skomplikowany oraz bardzo stresujący nabór na wszelkiego typu stanowiska, ale także konieczność przygotowania precyzyjnie dokumentów aplikacyjnych. I tak warto zwrócić uwagę na fakt, że list motywacyjny nie jest kopią naszego życiorysu, o czym niestety wielu kandydatów na pracowników zapomina.

Jakie są tego skutki? Dość drastyczne, bowiem nawet świetnie wykwalifikowany oraz doświadczony człowiek nie ma w ogóle szans się należycie zaprezentować. Źle sformułowany, przydługawy czy skomplikowany i niejasno napisany list motywacyjny przekreśla nas już na samym początku. Po to mamy bowiem dwa zupełnie osobne dokumenty, aby komponować je wedle obowiązujących względem nich wymogów. W dobrze sporządzonym liście motywacyjnym powinno znaleźć się coś zupełnie innego niż w biografii. Curriculum Vitae to proste zestawienie faktów na temat naszej osoby, a mianowicie suche szczegóły – dane osobowe uwzględniające imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu i adres mailowy oraz adres korespondencyjny, ważne pozycje dotyczące doświadczenia zawodowego, minionych miejsc i stanowisk pracy a także dodatkowe umiejętności i ukończone szkoły czy kursy bądź szkolenia. Na tym koniec. Nie rozpisujemy się drobiazgowo i nie dodajemy zbędnych detali. Ma być prosto, przejrzyście i szablonowo. Z kolei inaczej w liście motywacyjnym.

W przypadku tego dokumentu istotne jest szersze rozpisanie się i dokładniejsze przybliżenie swojej kandydatury, lecz jeżeli chodzi o kwestie wyżej wspomnianego rozpisania się, to też w granicach zdrowego rozsądku. Kto lubi czytać więcej niż stronę A4? W końcu nasz potencjalny pracodawca ma nie tylko nasze dokumenty aplikacyjne, ale stosy przeróżnych innych papierów, z którymi również musi się zaznajomić i na tej podstawie dokonać wstępnej selekcji, zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną tylko najlepszych wybrańców. W liście motywacyjnych należy zatem dosłownie w jednym czy dwóch zdaniach przybliżyć informacje na temat naszej edukacji i otrzymanego wykształcenia, ale nie po to, aby powiadomić nowego szefa, jakie szkoły ukończyliśmy i jaki dyplom mamy w kieszeni. Niech wspomnienie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu będzie argumentem przemawiającym na naszą korzyść za tym, co podkreślimy w dalszej części listu. A więc przykładowo: „ Ukończyłem szkołę średnią – liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym, a następnie podjąłem się dalszego kształcenia na szczeblu wyższym na uniwersytecie. Kierunkiem, który zgłębiałem przez ostatnich pięć lat było prawo ze specjalnością prawo administracyjne, co pokazuje, że już od wczesnych lat mojej młodości byłem jednoznacznie nastawiony na pracę i rozwój w tej właśnie branży. Potwierdzeniem tego, że prawo to dla mnie nie tylko obrana ścieżka edukacji, ale także pasja jest fakt, iż aplikuję do Państwa firmy, starając się uzyskać szansę na przedstawienie bliżej swojej kandydatury na rozmowie kwalifikacyjnej”.

Jak zatem widać na przykładzie wyżej wyszczególnionym, nie chodzi w liście motywacyjnym o to, aby wyłącznie punktować konkretne wycinki z naszego życia, ale przede wszystkim aby wyciągać z nich wnioski, łączyć je na zasadzie przyczynowo-skutkowej i pokazać, iż wszystko, co dotychczas robiliśmy w jakiś określony sposób pozwoli nam się wykazać w pracy, o którą teraz się staramy. Warto w tego rodzaju dokumencie wydzielić też osobny akapit na wymienienie argumentów, dlaczego chcemy pracować akurat w tym przedsiębiorstwie. I tu nie ma co kierować się wyłącznie uniwersalnymi wzorami listów motywacyjnych czy ogólnikami. Najważniejsze jest indywidualne podejście do firmy, bowiem to zaprezentuje nas, jako osoby faktycznie zorientowane w temacie, historii oraz profilu działalności danego podmiotu gospodarczego. W dobrze sformułowanym liście nie powinno także zabraknąć fragmentu poświęconego naszym umiejętnością, cechom charakteru i predyspozycjom. W CV nie ma na to wystarczająco miejsca, więc umieśćmy te informacje w liście motywacyjnym. I tak przykładowo kandydatka na opiekunkę do dziecka może wyróżnić w tym akapicie swoje pozytywne strony – cierpliwość, empatię, dobry kontakt z maluchami czy nawet nadmienić, że ma liczne rodzeństwo czy kuzynostwo, którym się przez lata opiekowała czy opiekuje nadal. Taki sposób przedstawienia swojej kandydatury z pewnością zainteresuje i pozwoli na stwierdzenie, że jesteśmy warci zaproszenia na dalszy etap rekrutacji.

Zdjęcia

listycv.pl © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.