Wzór listu motywacyjnego - nauczyciel

Ocena: /10

Liczba ocen:

Oceń ten artykuł:

Anna Nowak

Warszawa

 

Sz. P. Joanna Mróz

Szkoła XYZ

 Warszawa

Szanowna Pani Dyrektor,

W nawiązaniu do ogłoszenia o prace w charakterze nauczyciela języka polskiego, jakie znalazłam na stronie oficjalnej zarządzanej przez Panią placówki oświatowej, przedstawiam swoją kandydaturę na powyższe stanowisko. Argumentem pozwalającym mi na złożenie dokumentów aplikacyjnych do tak prężnie działającego ośrodka edukacji, jakim jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Warszawie, jest fakt, iż ukończyłam studia kierunkowe, które pozwoliły na wykształcenie odpowiednich umiejętności w zakresie nauczania młodzieży. Przez pięć ostatnich lat zgłębiałam dziedzinie filologii polskiej na Wydziale Pedagogiki. Jestem głęboko przekonana, że Pani szkoła jest doskonałym miejscem na dalszy rozwój moich zainteresowań zawodowych.

Składając niniejsze podanie oraz formułując list motywacyjny mam również nadzieję, że uzyskam możliwość pozytywnego wpłynięcia na wychowanie dorastających pokoleń. By być gruntownie doświadczoną, a nie tylko osobą wykształconą, podjęłam się w trakcie studiów dodatkowych praktyk. Przeprowadzałam zajęcia języka polskiego, a także opiekowałam się wychowankami świetlicy. Obycie z uczniami pozwoliło mi na zyskanie dobrego kontaktu z młodzieżą oraz wyszlifowanie właściwego podejścia w komunikacji z najmłodszymi. Kontynuowane przez trzy miesiące praktyki zakończyłam, uzyskując od opiekuna ocenę bardzo dobrą. Pół roku później, tuż po obronie pracy licencjackiej, rozpoczęłam staż zawodowy. Jednoczesna praca i studiowanie było świetnym przygotowaniem do dalszego rozwoju kariery w obranym kierunku. Sytuacja wymusiła na mnie konieczność pogodzenia zdobywania wiedzy z przekazywaniem ją innym. Dzięki temu stałam się osobą cierpliwą, systematyczną i dobrze zorganizowaną.

W okresie wakacyjnym dwukrotnie uczestniczyłam w koloniach letnich dla trudnej młodzieży. Zajmowałam tam stanowisko wychowawcy. Z entuzjazmem podchodzę do projektów, które opierają się nie tylko na szkolnym, ale także i pozaszkolnym wychowaniem nastolatków. Chętnie sprawdzę się ponownie w roli animatora. Lubię przebywać z dziećmi a możliwość połączenia tego z pracą zawodową jest dla mnie źródłem satysfakcji i spełnienia.

W razie zainteresowania moją osobą, pozostaję do Pani dyspozycji. Bardzo chętnie przedstawię więcej informacji na swój temat bezpośrednio na rozmowie kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,

XYZ

 

Zdjęcia

listycv.pl © 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.